Процедури

Процедура № 3924 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 24.02.2020
Втора дата
Начална цена 46,135.56 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга: Пълна механизирана почвоподготовка в обект 2014 на 24.02.2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2014
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.